Semináre19.3.2024 EFEKTÍVNE, ÚSPORNÉ A ENVIROMENTÁLNE VHODNÉ RIEŠENIA V ENERGETIKE PRE FIRMY

Témy seminára: predstavenie spoločnosti ESCO SLOVENSKO ponuka komplexného...