Semináre



21.3.2023 Z REGIÓNOV DO SVETA - podujatie pre podnikateľov

MZVaEZ SR v spolupráci so Žilinskou regionálnou komorou SOPK a Žilinským...