Novinky a informáciePrezentácia tvorby výtvarníkov zo žilinského regiónu vo Varšave

V galérii Slovenského inštitútu vo Varšave sa 26. januára 2023 uskutočnila...


Publikácia SOPK "Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2023“

Elektronická verzia publikácie: "Základné makroekonomické rámce vývoja...


Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15

Vážená pani, vážený pán,radi by sme Vás informovali o aktuálne vyhlásenej...


Informácia o vyhlasenej výzve zameranej na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti vyhlásenú výzvu Ministerstva hospodárstva...


VEĽKÁ CENA SOPK - LEN PRE ČLENOV SOPK

LEN PRE ČLENOV SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) má...