O projekte

logo

Program: Interreg V-A SR – ČR 2014 – 2020, malý projekt

REALIZÁTORI PROJEKTU:
Vedúci partner – Žilinská regionálna komora SOPK
Hlavný cezhraničný partner – Krajská hospodárska komora Moravsko-sliezskeho kraja, Ostrava
Partner projektu – Krajská hospodárska komora Zlínskeho kraja, Zlín

Projekt CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA V ONLINE PRIESTORE je realizovaný Žilinskou regionálnou komorou SOPK (ŽRK SOPK) ako hlavným partnerom projektu v rámci Operačného programu Interreg V-A SR – ČR 2014 – 2020, FMP pod registračným číslom SK/FMP/11b/09/001.

OBDOBIE REALIZÁCIE:
Začiatok: 1. 4. 2022
Koniec: 30. 9. 2022

CIEĽ:
Projekt podporuje existujúcu sieť kontaktných centier česko-slovenskej hospodárskej spolupráce partnerov projektu s využitím inovatívnych prístupov v online priestore.