Aktivity4. 4. 2023 Konferencia Lepšie Slovensko

Vážené dámy, Vážení páni, 4. 4. 2023 v hoteli AC hotel by Marriott v...


16.3.2023 Setkání se zástupci polských firem

Zveme podnikatele z různých oborů na setkání se zástupci polských firem,...


15.12.2022 Cirkulární mixér v Ostravě

Aktuální informace týkající se energetiky, možností podpory a mezinárodní...


10. - 12.3.2023 61. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH STAVEBNÍCTVA A VYBAVENIA INTERIÉROV - TWÓJ DOM 2023

SOPK Žilina v spolupráci s Slovensko-poľskou obchodnou komorou a výstaviskom...


21.3.2023 Z REGIÓNOV DO SVETA - podujatie pre podnikateľov

MZVaEZ SR v spolupráci so Žilinskou regionálnou komorou SOPK a Žilinským...


Prezentácia tvorby výtvarníkov zo žilinského regiónu vo Varšave

V galérii Slovenského inštitútu vo Varšave sa 26. januára 2023 uskutočnila...


8.3.2023 webinár Zmeny v transferovom oceňovaní od roku 2023

PETERKA & PARTNERS v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou...


22.2.2023 Príležitosti, podmienky a legislatíva s vysielaním pracovníkov do Rakúska

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který je věnován obchodní spolupráci a...


Publikácia SOPK "Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2023“

Elektronická verzia publikácie: "Základné makroekonomické rámce vývoja...


Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15

Vážená pani, vážený pán,radi by sme Vás informovali o aktuálne vyhlásenej...


Informácia o vyhlasenej výzve zameranej na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti vyhlásenú výzvu Ministerstva hospodárstva...


VEĽKÁ CENA SOPK - LEN PRE ČLENOV SOPK

LEN PRE ČLENOV SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) má...