ZVI a.s.

Vsetínská zbrojovka, společnost ZVI a.s., je tradičním výrobcem zbraní, středorážové munice a dalších výrobků speciálního užití a významným dodavatelem Armády ČR.

Nelehká mezinárodní situace, terorismus, narůstající počet operací k zajištění bezpečnosti v Evropě i mimo ni, charakteristických nasazováním menších pohyblivých jednotek změnily a nadále mění pohled na použití výkonných malorážových zbraní v moderních armádách. Globalizace a rostoucí mezinárodní kooperace v obranném průmyslu, jsou příležitostí pro menší specializované, kvalifikované a dynamické firmy, schopné být spolehlivým a respektovaným partnerem velkých světových firem. Tyto firmy budou ochotné komunikovat se stabilními společnostmi, schopnými nabídnout komplexní i netradiční řešení v prostředí stability a garancí za jakost, obvyklých v zemích NATO a EU.

Systémy vyvíjené ZVI s ostatními dodavateli, nacházejí své místo ve výzbroji Armády ČR, armád členských zemí NATO i armád zemí po celém světě.

Spoluprací s výzkumnými a vývojovými pracovišti, ZVI přispívá ke konsolidaci podniků obranného průmyslu ČR.

Späť