Zahraničné ambasády na Slovensku

Albánska republika - konzulát
Púpavová 61, 841 04 Bratislava 4
Tel.: +421/2/65 42 33 28
Fax: +421/2/65 42 33 28
E-mail: kolesar@kkolesar.sk

Angolská republika - veľvyslanectvo
Mudroňova 47, 811 03 Bratislava 1
Tel.: +421/2/54 41 21 64-5
Fax: +421/2/54 41 21 82
E-mail: embangola1@embangola.sk

 

 

Antigua a Barbuda
/zastupiteľským úradom je veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska/
Panská 16, 811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 98 22 58
Fax: +421/2/59 98 22 37
E-mail: britvisas@internet.sk

Bahamy
/zastupiteľským úradom je veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska/
Panská 16, 811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 98 22 58
Fax: +421/2/59 98 22 37
E-mail: britvisas@internet.sk

Bangladéšska ľudová republika –konzulát
Juraja Hronca 44, 841 01 Bratislava
Tel.: +421/2/64 46 20 00
Fax: +421/2/64 46 20 00
E-mail: sasenko@rainside.sk
Belgické kráľovstvo – veľvyslanectvo
Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava
Tel.: +421/2/57 10 12 11
Fax: +421/2/52 49 42 96
E-mail: ambabelbratis@stonline.sk

Belize
/zastupiteľským úradom je veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska/
Panská 16, 811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 98 22 58
Fax: +421/2/59 98 22 37
E-mail: britvisas@internet.sk

Bieloruská republika – veľvyslanectvo
Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava
Tel.: +421/2/54 41 63 25
Fax: +421/2/54 41 63 28
E-mail: slovakia@belembassy.org
Brazílska federatívna republika -konzulát
Botanická 27, 840 03 Bratislava
Tel.: +421/2/60 30 04 11
Fax: +421/2/60 30 04 20
E-mail: stefan_izold@ses.sk
Bulharská republika - veľvyslanectvo
Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava 1
Tel.: +421/2/54 51 53 08
Fax: +421/2/54 41 24 04
E-mail: bulharskoet@stonline.sk
Česká republika –veľvyslanectvo
Hviezdoslavovo nám. 8, 811 02 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 20 33 03-4
Fax: +421/2/59 20 33 30
E-mail: bratislava@embassy.mzv.sk
Čilská republika – konzulát
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Tel.: +421/2/65 44 47 44
Fax: +421/2/65 44 47 45
E-mail: consul-chile@anapress.sk
Čínska ľudová republika –veľvyslanectvo
Jančova 8, 811 02 Bratislava
Tel.: +421/2/62 80 42 91
Fax: +421/2/62 80 42 91
Dánske kráľovstvo - veľvyslanectvo
Panská 27, 816 06 Bratislava
Tel.: +421/2/59 30 02 00
Fax: +421/2/54 43 36 56
E-mail: btsamb@um.dk

Dominikánska republika
/zastupiteľským úradom je veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska/
Panská 16, 811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 98 22 58
Fax: +421/2/59 98 22 37
E-mail: britvisas@internet.sk

Egyptská arabská republika –veľvyslanectvo
Ferienčíková 14, 814 99 Bratislava 1
Tel.: +421/2/52 96 14 74
E-mail: egypt.embas@netax.sk
Fínska republika – veľvyslanectvo
Palisády 29, 811 06 Bratislava
Tel.: +421/2/59 80 51 11
Fax: +421/2/59 80 51 20
E-mail: sanomat.brt@formin.fi
Francúzska republika –konzulát
Hlavné námestie 7, 812 83 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 34 71 11
Fax: +421/2/59 34 77 99
E-mail: diplo@france.sk
Grécko (Helénska republika) – veľvyslanectvo
Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/54 43 41 43
Fax: +421/2/54 43 40 64
E-mail: embassy@greece.sk
Grenada - konzulát
Priemyselná 6, 824 90 Bratislava
Tel.: +421/2/58 24 63 33
Guinejská republika – konzulát
Devínska cesta 108/A, 841 04 Bratislava
Tel.: +421/2/65 42 32 00
Holandské kráľovstvo – veľvyslanectvo
Fraňa Krála 5, 811 05 Bratislava
Tel.: +421/2/52 62 50 81-91
Fax: +421/2/52 49 10 75
E-mail: btl@minbuza.nl
Chorvátska republika – veľvyslanectvo
Mišíkova 21, 811 06 Bratislava 1
Tel.: +421/2/54 43 36 47-57
Fax: +421/2/54 43 53 65
E-mail: croemb.bratislava@mvp.hr
Indická republika – konzulát
Dunajská 4, 811 08 Bratislava 1
Tel.: +421/2/52 96 29 15
Fax: +421/2/52 96 29 21
E-mail: eindia.consular@stonline.sk
Indonézska republika – veľvyslanectvo
Brnianska 31, 811 04 Bratislava 1
Tel.: +421/2/54 41 98 86
Fax: +421/2/54 41 98 90
E-mail: indonesia@indonesia.sk
Irak – veľvyslanectvo
Pod Klepáčom 8, 831 01 Bratislava 37
Tel.: +421/2/54 13 14 66, 54 13 14 68
Fax: +421/2/54 13 14 64
Írsko – veľvyslanectvo
Carlton Savoy Building, Mostová 2, 811 02 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 30 96 11
Fax: +421/2/54 43 06 90
E-mail: bratislava@iveagh.irlgov.ie
Islandská republika – konzulát
Palisády 39, 811 06 Bratislava
Tel.: +421/2/54 41 77 41
Fax: +421/2/54 41 77 41
E-mail: slovgeoterm@stonline.sk
Japonsko – veľvyslanectvo
Hlavné nám. 2, 813 27 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 80 01 00
Fax: +421/2/54 43 27 71
E-mail: info@jpembassy.sk
Jordánske Hašimovské kráľovstvo – konzulát
Čajakova 26, 831 01 Bratislava 37
Tel.: +421/2/49 10 23 33
Fax: +421/2/49 10 23 99
E-mail: consulate@jordan-consulate.sk
Juhoafrická republika – konzulát
Révova 27, 811 02 Bratislava
Tel.: +421/2/54 41 07 38
E-mail: mlopasov@jacsk.jnj.com
Kanada - kancelária veľvyslanectva
Carlton Courtyard & Savoy Buildings, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Tel.: +421/2/59 20 40 31
Fax: +421/2/54 43 42 27
E-mail: brtsv@international.gc.ca
Kirgizská republika – konzulát
Mileticova 1, 821 08 Bratislava
Tel.: +421/2/55 57 43 91
Fax: +421/2/55 57 28 79
Kolumbijská republika – konzulát
Dostojevského rad 3, 814 99 Bratislava 1
Tel.: +421/2/52 92 51 54
Fax: +421/2/52 92 5154

Konžská republika – konzulát
Na Hrebienku 30, 811 02 Bratislava
Tel.: +421/2/62 80 36 07, 62 80 42 42
Fax: +421/2/52 80 36 07
E-mail: s.j@nextra.sk

Kórejská republika – veľvyslanectvo
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Tel.: +421/2/33 07 07 11
Fax: +421/2/33 07 07 30
E-mail: rokembassy@stonline.sk
Kostarická republika – konzulát
Prepoštská 6, 811 01 Bratislava
Tel.: +421/2/59 30 08 88
E-mail: consuladocr@mail.viapvt.sk
Kubánska republika – veľvyslanectvo
Somolického 1/A, 811 05 Bratislava
Tel.: +421/2/52 49 27 77
Fax: +421/2/52 49 42 00
E-mail: embacuba@zutom.sk
Luxemburské veľkovojvodstvo – konzulát
Hodálova 1, 841 05 Bratislava
Tel.: +421/2/65 42 99 61
Fax: +421/2/65 42 99 61
E-mail: fitos.luxkonz@stonline.sk
Maďarská republika – veľvyslanectvo
Sedlárska 3, 814 25 Bratislava
Tel.: +421/2/59 20 52 00
Fax: +421/2/54 43 54 84
E-mail: pozsony@embhung.sk
Marocké kráľovstvo – konzulát
Krajná 86, 821 04 Bratislava 2
Tel.: +421/2/48 20 23 92
E-mail: lubo@lentimex.com

Monako
/zastupiteľským úradom je veľvyslanectvo Francúzska/
Hlavné námestie 7, 812 83 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 34 71 11
Fax: +421/2/59 34 77 99
E-mail: diplo@france.sk

Nikaragujská republika - generálny konzulát
Stredný hon 430, 900 43 Hamuliakovo
Tel.: +421/2/45 98 83 29
Fax: +421/2/45 98 83 29
E-mail: consul-nica@stonline.sk
Nórske kráľovstvo
Palisády 29, 811 06 Bratislava
Tel.: +421/2/59 10 01 00
Fax: +421/2/59 10 01 15
E-mail: emb.bratislava@mfa.no
Palestína - veľvyslanectvo
Špitálska 20, 811 08 Bratislava 1
Tel.: +421/2/52 45 00 07
Peruánska republika - generálny konzulát
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: +421/2/49 29 49 01
E-mail: monika.krizanova@daimlerchrysler.sk

Poľská republika - veľvyslanectvo

Hummelova 4, 814 91 Bratislava 1
Tel.: +421/2/54 41 31 74-5
Fax: +421/2/54 41 31 84
E-mail: bratampl@nextra.sk

Portugalská republika – veľvyslanectvo
Regus Business Center Bratislava s.r.o., Námestie 1. mája 11, 81 06 Bratislava
Tel.: +421/2/52 49 53 54
Fax: +421/2/52 49 53 55
E-mail: embportbrat@stonline.sk
Rakúska republika – veľvyslanectvo
Ventúrska 10, 811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 30 15 00
Fax: +421/2/54 43 24 86
E-mail: pressburg-ob@bmeia.gv.at
Rumunsko – veľvyslanectvo
Fraňa Kráľa 11, 811 05 Bratislava 1
Tel.: +421/2/52 49 16 65
Fax: +421/2/52 44 40 56
E-mail: ro-embassy@mail.t-com.sk
Ruská federácia – veľvyslanectvo
Godrova 4, 811 06 Bratislava 1
Tel.: +421/2/54 41 44 36
Fax: +421/2/54 43 49 10
E-mail: embrus@chello.sk
Salvádorská republika – konzulát
Záhradnícka 62, 821 05 Bratislava
Tel.: +421/2/55 64 68 62
Fax: +421/2/55 64 68 62
E-mail: imoravcik@rree.gob.sv
Senegalská republika – konzulát
Na kopci 24, 010 01 Žilina - Trnové
Tel.: +421/41/565 1276, 910 789 791
Fax: +421/41/465 1276
E-mail: consulat@vraminex.sk
Seychelská republika – konzulát
co/Rádio TWIST, Šalviova 1, 830 00 Bratislava
Tel.: +421/2/48 25 51 02
Fax: +421/2/43 42 49 08
E-mail: hryc@twist.sk
Sierraleonská republika – konzulát
Partizánska 16 A, 811 03 Bratislava
Tel.: +421/2/54 41 16 72
E-mail: hotelno16@isternet.sk
Slovinská republika – veľvyslanectvo
Moyzesova 4, 813 15 Bratislava 1
Tel.: +421/2/64 46 20 00
Fax: +421/2/64 46 20 00
E-mail: vbs@mzz-dkp.gov.si
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska – veľvyslanectvo
Panská 16, 811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 98 20 00
Fax: +421/2/59 98 22 37
E-mail: bebra@isternet.sk
Spojené štáty americké – veľvyslanectvo
Hviezdoslavovo nám. 5, 811 02 Bratislava 1
Tel.: +421/2/54 43 08 61, 54 43 33 38
Fax: +421/2/54 41 51 48, 54 43 00 96
E-mail: consulbratislava@state.gov
Spolková republika Nemecko - veľvyslanectvo
Hviezdoslavovo nám. 10, 813 03 Bratislava
Tel.: +421/2/59 20 44 40
Fax: +421/2/54 41 96 34
E-mail: public@germanembassy.sk
Srbsko a Čierna Hora – veľvyslanectvo
Búdková 38, 811 04 Bratislava
Tel.: +421/2/54 43 19 27-9, 54 43 19 30
Fax: +421/2/54 43 19 33
E-mail: embas_yu@isternet.sk
Srílanská demokratická socialistická republika – konzulát
Podunajská 24, 821 06 Bratislava
Tel.: +421/2/45 52 54 07 
Fax: 00421/2/45 52 54 06
E-mail: kolina1@centrum.cz
Sýrska arabská republika – konzulát
Vysoká 15, 811 06 Bratislava 1
Tel.: +421/2/52 93 13 11
Fax: +421/2/52 93 13 11
E-mail: sabouni@stonline.sk
Španielske kráľovstvo - veľvyslanectvo
Prepoštská 10, 811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/54 41 57 24
Fax: +421/2/54 41 75 65
E-mail: embespsk@mail.mae.es
Švajčiarska konfederácia - veľvyslanectvo
Tolstého 9, 811 06 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 30 11 10-1
Fax: +421/2/59 30 11 00
E-mail: Vertretung@bts.rep.admin.ch

Svätý Krištof a Nevis
/zastupiteľským úradom je veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska/
Panská 16, 811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 98 22 58
Fax: +421/2/59 98 22 37
E-mail: britvisas@internet.sk

Svätá Lucia
/zastupiteľským úradom je veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska/
Panská 16, 811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 98 22 58
Fax: +421/2/59 98 22 37
E-mail: britvisas@internet.sk

Svätá stolica –veľvyslanectvo
Nekrasovova 17, 811 04 Bratislava
Tel.: +421/2/54 79 35 28
Fax: +421/2/54 79 35 28
E-mail: nunziatura@nunziatura.sk

Švédske kráľovstvo –veľvyslanectvo
Palisády 29, 811 06 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 10 22 00
Fax: +421/2/59 10 22 33
E-mail: ambassaden@swedishembassy.sk
Tadžikistan – iná organizácia
Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava 1
Tel.: +421/2/52 63 69 01
E-mail: tajik@stonline.sk
Talianska republika – veľvyslanectvo
Palisády 49, 811 06 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 80 00 11
Fax: +421/2/54 41 32 02
E-mail: amb.bratislava@esteri.it
Thajské kráľovstvo - generálny konzulát
Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava 5
Tel.: +421/2/67 27 21 24
Fax: +421/2/62 41 18 38
E-mail: info@thaiconsulate.sk

Trinidad a Tobago
/zastupiteľským úradom je veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska/
Panská 16, 811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 98 22 58
Fax: +421/2/59 98 22 37
E-mail: britvisas@internet.sk

Turecká republika – veľvyslanectvo
Holubyho 11, 811 03 Bratislava 1
Tel.: +421/2/54 41 55 04
Fax: +421/2/54 41 31 45
E-mail: testta@nextra.sk
Ukrajina - generálny konzulát
Plzenská 11, 080 01 Prešov
Tel.: +421/51/771 0620
Fax: +421/51/771 0621
E-mail: consulate@slovanet.sk
Ukrajina – konzulát
Budovateľská 29, 093 44 Vranov nad Topľou
Tel.: +421/57/446 2621
Fax: +421/57/446 2628
E-mail: seso@vt.psg.sk
Ukrajina – veľvyslanectvo
Radvanská 35, 811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 20 28 16
Fax: +421/2/59 20 28 37
E-mail: consular@ukrembassy.sk
Veľká socialistická ľudová líbyjská arabská
Džamahírija – veľvyslanectvo
Révova 45, 811 02 Bratislava 1
Tel.: +421/2/54 41 03 24
E-mail: lpb@stonline.sk
Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov – veľvyslanectvo
Na vršku 8, 811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/59 30 51 25
Fax: +421/2/59 30 51 46
E-mail: slovakembassy@orderofmalta.org

Späť