SZT-Stroje, s.r.o.

Výroba - stroje, nástroje, zariadenie pre drevársky, nábytkársky priemysel, konštrukcie, účelové obrábacie stroje, montáž a výroba kotlov, povrchové úpravy kovov, zušľachťovanie, kovoobrábanie, brúsenie, leštenie, obchod - s komoditami výroby, služby - údržba, servis k výrobkom, konštrukčná a technická kvalita.

Branže:
27 - ZÁKLADNÉ KOVY
28 - HOTOVÉ KOVOVÉ VÝROBKY, OKREM STROJOV A ZARIADENÍ

Späť