STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ IGNÁCA GESSAYA

Odborné vzdelávanie, elektrotechnika, technické a informatické služby, opravy, technika, prevádzka dopravy, obchodná akadémia, mechatronika, technické lýceum.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť