STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Stredoškolské vzdelávanie, odbory: strojárstvo, mechatronika, elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, technické lýceum, logistika, obchodná akadémia, večerné nadstavbové štúdium v odbore strojárstvo, vzdelávacie služby, ubytovacie a stravovacie služby, oprava výpočtovej techniky, tvorba programov.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť