STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Vzdelávanie, odborné, maturita, výučný list, odborný výcvik, strojárstvo, elektrotechnika, mechanik-nastavovač, operátor stavebnej výroby, staviteľstvo, obrábač kovov, strojný mechanik, autoopravár, elektromechanik, murár, maliar, tesár, inštalatér, elektromechanik - silnoprúdová technika, strojárstvo - podnikanie a služby, stavebníctvo.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť