STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

Výučba žiakov, háky, žlaby, sklúčovadlá, zveráky, krbové lopatky, lampáše.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť