STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SV.JOZEFA ROBOTNÍKA

Škola, vzdelávanie, príprava mládeže na výkon povolania: autoopravár, stolár, murár, maliar, nadstavbové štúdium: dopravná prevádzka, drevárska, stolárska a zámočnícka výroba.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť