STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA

Príprava mládeže na výkon povolania a vzdelávacia činnosť. Výroba: strojárske a elektrotechnické výrobky podľa objednávky. Mechanik nastavovač, programátor, manažér, mechatronik, elektrotechnik, mechanik pocítačových sietí, podnikateľ pre rozvoj vidieka, poľnohospodár, inštalatér, technicko-administratívny pracovník, mechanik-programátor strojov, umelecko-remeselné spracovanie kovov, technicko-ekonomický pracovník.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť