STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ

Murár, tesár, železobetonár, štukatér, montér suchých stavieb, dlaždič, cestár, maliar, izolatér, pokrývač, inštalatér, sklenár, podlahár, strechár, mechanik strojov a zariadení, strojárstvo, výroba, montáž, oprava, klampiar, strojný mechanik, autoopravár, elektromechanik, stolár, čalunnik, operátor konštrukcie, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, stavebníctvo, príprava učňovskej mládeže na výkon povolania.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť