STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ

Ubytovanie, obchodná činnosť, remeselnícka činnosť, výrobky - šk. Zošity, bloky a iné výr. Z papiera a lepenky, zámočnícke a kovoobrábačské, kovové konš. A ich časti, príprava mládeže na výkon povolania: obrábač kovov, mechanik opravár, autoelektrikár, elektrotechnik, tesár.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť