STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ

Odborné vzdelávanie v odboroch - mechanik elektrotechnik, technológia ochrany a tvorby životného prostredia, potravinárstvo, agropodnikanie, škola podnikania, agromechanizátor - opravár, záhradník/čka, podnikateľská činnosť - ubytovanie, stravovanie, rekreačné a kongresové pobyty.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť