STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ

Príprava mládeže na výkon povolania.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť