STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB

Cukrárske výrobky, zákusky, jedlá, tlač, kozmetika, odevy, textil, catering, obchod, krajčír, murár, inštalatér, vzdelávanie, čašník, odbory: servírka, kuchár, obchodný pracovník, tlačiar, grafik, kozmetik, operátor odevnej výroby, hostinský, cukrár, predavač, knihár, kaderník.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť