STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ

Vzdelávanie, certifikát sopk k výučnému listu, maturita, výučný list, príprava učňovskej mládeže na povolania v: 4.ročných štúdijných odboroch: prevádzka a ekonomika dopravy, colná deklarácia a zasielateľstvo, doprava-prevádzka a údržby cestných vozidiel, mechanik, elektronik, chémia a životné prostredie, chemik operátor-priemyselná výroba. 3-ročné odbory: autoelektrikár, klampiar, mechanik opravár, lakovník, autooptavár, mechanik, karosár, elektrikár, autoklampiar.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť