STATON, s.r.o.

Nástroje, povlakovanie, brúsenie. Drevoobrábacie nástroje, nástroje na opracovanie pvc, výroba - ventily, armatúry, nástroje pre drevársky a nábytkársky priemysel, povlakovanie nástrojov, obchod s výrobkami, služby - údržba a servis k výrobkom, konštrukčná kancelária, technológie. Strojárska výroba.

Branže:
28 - HOTOVÉ KOVOVÉ VÝROBKY, OKREM STROJOV A ZARIADENÍ

Späť