SPUR a.s.

SPUR a.s. plastikářská výrobní firma s moderní technologií a dlouholetou tradicí ze Zlína.

SPUR a.s. vyrábí široký sortiment plastových výrobků a profilů, izolační materiály značky TUBEX©, obalové materiály z lehčeného polyetylenu SPURO©. Tyto produkty tvoří cca 40 procent obratu firmy. Zhruba stejný podíl pak mají individualizované produkty pro zákazníky. Jde o výrobky, které podle zadání klienta firma vyvine a následně i vyrábí. SPUR a.s. je aktivní součástí celosvětového trhu v plastikářském oboru, 70 % produkce je exportováno. Velkou výhodou je schopnost včas zachytit nové trendy, materiály či požadavky zákazníků, na které firma může reagovat, a tím ještě více rozšiřovat nabídku výrobků a také získávat nové trhy.

Hlavním cílem SPUR a.s. je mít široký sortiment výrobků dodávaných do různých odvětví a silný vlastní vývoj.  Generovaný zisk firma investuje do dalšího rozvoje a vytváří finanční rezervy.  Mottem firmy SPUR je: „Rozumíme současnosti a myslíme na budoucnost“.

Branže:
25 - VÝROBKY Z GUMY A PLASTOV

Späť