SPOJENÁ ŠKOLA

Príprava žiakov na výkon povolania 4-ročný - obchod a podnikanie3-ročný - predavač, cukrár, kuchár, dámska krajčírka, zákazky ľahkej a stredne ťažkej konfekcie.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť