SPOJENÁ ŠKOLA

Príprava učňovskej mládeže na výkon povolania: strojný mechanik, elektromechanik, autoelektrikár, stolár, technicko - administratívny pracovník.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť