SPOJENÁ ŠKOLA

Príprava mládeže na výkon robotníckych povolaní a odborných činností: mechanik číslicovo riadených strojov, mechanik počítačových sietí, elektrotechnik, obrábač kovov, mechanik opravár - cmv, autoopravár, autoelektrikár, karosár, lakovník. Nadstavbové štúdium: strojárstvo, technicko-ekonomický pracovník. Zváračská škola.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť