SAMAK services s.r.o.

SAMAK je poradenská společnost v oblasti práva, daní a nově i korporátního poradenství, založená v roce 2012, se sídlem v Praze a od loňského roku také s kanceláří ve Zlíně. Společnost je vedena třemi partnery, z nich každý má více jak 15 let profesionálích zkušeností v oblasti právního či daneho advisoryí včetně předchozí dlouholeté praxi ve významných mezinárodních poradenských kancelářích.

Právní poradcí je zaměřeno na podporu v podnikání a správa property (příprava nebo revize smluv, právo obchodních společností, závazkové right, pracovní právo, IT/IP právo), fúze a akvizice, restrukturalizace (strukturování transakcí a restrukturalizace, příprava smluv, právní prověrky cílových společností), bankovnictví, finance, leasing (příprava a vyjednávání úvěrových a jiných obdobných smluv a související smluvní dokumentace), nemovitosti a stavební prav (koupě a prodej nemovitosti, construction, nájemní vztahy), sporná agenda, správa pohledávek (komplexní vedení sporů, individuální a hromadná správa pohledávek).

Dane advisoryí s fokusem na transakční porad (posouzení smluv a transakcí, návrhy optimalích řešení, komplexní podpora při M&A projektech, mezinárodní zdanění), taxá přiznání, dane kontrol a finanční úřady (komplexní podpora klientů v průběhu tax kontrol a při jednáních s finančními úřady), transferové ceny (nastavení vnitropodnikových transakcí, volba vhodné metody kalkulace, zpracování dokumentace, implementace do prax), účetní poradí (revize a rekonstrukce účetnictví, zpracování účetních závěrek a výročních zpráv, vedení účetní a mzdové agendandy, reporting).

Skupina SAMAK rozšířila své portfolio služeb o Podnikové poradcí – prodej a koupě podniků (M&A), korporátní restrukturalizace, mezigenerační oběma, financování, interim management.

Späť