PROMA, s.r.o.

Služby - príprava a spracovanie podnikateľských zámerov, investičná príprava stavieb, architektúra a projektovanie stavieb, predprojektova príprava, inžinierska činnosť, stavebný dozor, manažment stavieb, odborné posudky.

Branže:
45 - STAVEBNÉ PRÁCE

Späť