PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. je nezávislý prodejce systémů pro měření a metrologii.

Provozujeme vlastní Akreditovanou kalibrační laboratoř č. 2318 v oborech pro délky, úhel, teplotu, tlak, vlhkost, váhy, závaží, moment síly a elektrických veličin, která letos slaví 15 let. Jsme členem Kalibračního sdružení České republiky a Kalibračného združenia Slovenskej republiky.

Dodáváme veškerá měřidla geometrických veličin, od posuvných měřítek po multisenzorové souřadnicové měřicí stroje či počítačovou tomografii. V našem sortimentu délkoměry, dílenská měřidla TESA, MAHR či MITUTOYO, mobilní souřadnicové stroje FARO, multisenzorové souřadnicové stroje WERTH, prohlížecí a měřicí mikroskopy VISION a ASH, konturografy, kruhoměry a drsnoměry ACCRETECH, portálové měřicí stroje COORD3, konfokální mikroskopy NANOFOCUS, kalibrační systémy ETALON LaserTracer, přístroje na kalibraci od výrobce STEINMEYER, měřicí a seřizovací přístroje ALFA-SYS, mobilní ruční skenery PRECISCAN a MANTIS VISION, měřicí hroty GOEKELER, měřidla elektrických veličin SIGLENT a VaA, váhy KERN nebo momentové nářadí STAHLWILLE.

Späť