PRAMET Slovakia, spol. s r.o.

Nástroje, náradie, veľkoobchod - výrobky práškovej metalurgie a diamant. Náradia, predaj - výrobky zo spekaných karbidov, vymeniteľné rezné doštičky, nástroje pre tvárnenie kovov, nástroje pre sústruženie, frézovanie kovov, polotovary, špeciálne výrobky, poradenstvo, konzultácie - strojné obrábanie a použ. Nástrojov a náradia, zásielková služba.

Branže:
51 - VEĽKOOBCHOD A SPROSTREDKOVANIE VEĽKOOBCHODU

Späť