OBCHODNÁ AKADÉMIA

Referencie: škola vlastné príslušné, potrebné akreditácie, služby: kurzy odborného ekonomického zamerania, vzdelávanie, denné štúdium, pomaturitné štúdium, individuálne štúdium, individuálne štúdium študentov so zníženou pracovnou schopnosťou.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť