OBCHODNÁ AKADÉMIA

Príprava absolventov školy v oblasti stredného ekonomického manažmentu a cestovného ruchu, športové triedy - hokej, futbal, vodný slalom na divokej vode a moderná gymnastika.

Branže:
80 - ŠKOLSTVO

Späť