NEOGRAFIA, a.s.

Polygrafia, tlač, print, časopisy, knihy, kalendáre, encyklopédie, tlač kníh, časopisov, katalógov a reklamných tlačovín na viacfarbových hárkových a rotačných tlačových strojoch, knihárske spracovanie, výroba krabičiek z hladkej potlačenej lepenky.

Branže:
22 - VYDAVATEĽSTVO A TLAČ

Späť