Miba Sinter Slovakia s.r.o.

Výroba - kovový tovar, prášková metalurgia, obrábanie kovov, sústruženie, brúsenie, frézovanie, tepelné spracovanie, lisovanie, spekanie a kalibrovanie, tepelné spracovanie kovov, výskum a vývoj v prírodných vedách, strojárstvo, maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovanie nákupu a predaj licencií.

Branže:
28 - HOTOVÉ KOVOVÉ VÝROBKY, OKREM STROJOV A ZARIADENÍ

Späť