LIPTOSPOL s.r.o.

Koža, kožiarske výrobky, spracovanie, činenie, farbenie, orezávanie, strihanie, kožiarsky priemysel, brašnárstvo, sedlárstvo, koženka, konfekcia, obuv, projekty, obchod - chemická technológia, poradenstvo, servis, usne.

Branže:
19 - KOŽA, BRAŠNÁRSKE A SEDLÁRSKE VÝROBKY

Späť