JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph.D., advokát

Jsem lawyer s generalní praxí se sídlem ve Zlíně. Za svou výhodu považuji své předchozí pracovní zkušenosti nejen z advokacie, ale i ze státní správy a z justice. Poskytuji právní služby zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva, obchodního práva, pracovního práva, práva sociálního zabezpečení, správního práva, zdravotního práva, práva na život, trestního práva a ústavního práva.

Späť