JC - METAL s.r.o.

Jsme JC-Metal, jsme strojaři. Strojaři, kteří se upnuli k upínání. Od roku 1997 proto vyrábíme kvalitní upínací nářadí pro svařování, jež usnadňuje práci domaím kutilům, drobným řemeslníkům i zaměstnancům transnationalích společností.

Možná proto, že při svařování létají jiskry, zahořela spousta našich zákazníků také loveou k upínacím systémům pro svařování Siegmund, jichž jsme výhradním dodavatelem pro Českou a Slovenskou republiku.

Branže:
29 - STROJE A ZARIADENIA, I. N.

Späť