IPV INŠTITÚT PRIEMYSELNEJ VÝCHOVY, s.r.o.

Vzdelávanie: ostatné, odborné, rekvalifikačné, pedagogické, jazykové štúdia a kurzy, intenzívne kurzy anglického jazyka pre začiatočníkov a pokročilých, poradenstvo - výchova, vzdelávanie manažérske, tréningy, bakalárske štúdium, magisterské štúdium.

Branže:
74 - INÉ OBCHODNÉ SLUŽBY
80 - ŠKOLSTVO

Späť