INTE, s.r.o.

Společnost INTE, s.r.o. se specializuje na projekci, montáž, zprovoznění, revize a servis: systémů SHZ – detekce a hašení jisker GreCon, požárních uzávěrů
GSB - FIRESAFE, systémů ochrany proti výbuchu REMBE k ochraně technologických zařízení.

Späť