Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Institut pro testování a certifikaci, a. s. je česká nezávislá společnost s celosvětovou působností. Firma poskytuje odborné služby v oblastech zkušebnictví kvality a bezpečnosti výrobků, certifikace výrobků a certifikace systémů řízení, technické inspekce, kalibrace a standardizace. Firma tak svojí činností přispívá ke zvyšování kvality a bezpečnosti produktů na trhu.

Branže:
93 - OSTATNÉ SLUŽBY

Späť