I N G E O a.s. Ž I L I N A

 

komplexný hydrogeologický prieskum obyčajných, minerálnych, termálnych podzemných vôd,
komplexný inžinierskogeologický prieskum pre všetky druhy stavieb,
vtrné, laboratórne /vody, odpady, mechanika hornín a zemín/ a špeciálne stavebné práce /zakladanie stavieb, mikropolohy/, geofaktory životného prostredia,
sanácia kontaminovaných podzemných vôd a zemín
inžinierska geológia, hydrológia, analýza odpadov, banské práce, dekontaminácia vôd a zemín, terénne skúšobníctvo, projektovanie skládok, trhacie práce, laboratórne rozbory odpadov, hodnotenie život. prostredia, vrtné, špec. stav. práce, solidifikácia odpadov, výrobky - zemevrtný materiál

Komplexný hydrogeologický prieskum obyčajných, minerálnych, termálnych podzemných vôd, komplexný inžinierskogeologický prieskum pre všetky druhy stavieb, vtrné, laboratórne /vody, odpady, mechanika hornín a zemín/ a špeciálne stavebné práce /zakladanie stavieb, mikropolohy/, geofaktory životného prostredia, sanácia kontaminovaných podzemných vôd a zemín, inžinierska geológia, hydrológia, analýza odpadov, banské práce, dekontaminácia vôd a zemín, terénne skúšobníctvo, projektovanie skládok, trhacie práce, laboratórne rozbory odpadov, hodnotenie život. prostredia, vrtné, špec. stav. práce, solidifikácia odpadov, výrobky - zemevrtný materiál.

 

Branže:
74 - INÉ OBCHODNÉ SLUŽBY

Späť