HERN s.r.o.

Strojárstvo, lisovanie, zváranie, obrábanie, výroba strojárenská - rezačky krmív, lisovňa plechu, strojárenská výroba v rámci remeselných živností, obchodná činnosť v rámci voľných živností - maloobchod, veľkoobchod. Úprava vody pre technické účely, cestná nákladná motorová doprava, čistenie kanalizácie a vodohospodárskych zariadení špeciálnou technikou, čistenie a likvidácia odpadových vôd znečistených ropnými látkami, vedenie účtovníctva, výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla, finančný leasing, prenájom predmetov a zariadení na rekreačné a zábavné účely, prenájom strojov a zariadení bez obsluhy, prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť.

Branže:
29 - STROJE A ZARIADENIA, I. N.

Späť