greiner assistec s.r.o.

Žádné z přání zákazníka není nesplnitelné. Díky efektivní návaznosti materiálů na technologie zvládáme dodat řešení na míru. Kdykoli, pro kohokoli. Vše zastřešuje správně nastavený logistický řetězec, ve kterém není místo pro chyby.

Branže:
25 - VÝROBKY Z GUMY A PLASTOV

Späť