GGB Slovakia s.r.o.

Strojárstvo, klzné ložiská, kvapalinové ložiská, ložiskové domce ffb, hliníkové ložiskové bloky, klzné podložky, puzdrá, ložiská, polymerové puzdrá, bronzové puzdrá, bimetalické puzdrá, poradenstvo, tribológia, servis, technické poradenstvo.

Branže:
51 - VEĽKOOBCHOD A SPROSTREDKOVANIE VEĽKOOBCHODU

Späť