FERONA Slovakia, a.s.

Strojárstvo, oceľ, železo, kovy, profilová oceľ, plechy, rúry, jakle, druhovýrobky, neželezné kovy, sprostredkovanie obchodu, veľkoobchod s hutníckym materiálom, maloobchod, vlečka, železnica, doprava tovaru, veľkoobchod, oceľ, profilovaná, plechy, oceľ, liatina, tyče, rúry, stavebná oceľ, neželezné kovy, liatinové výrobky a výrobky z rúr, strojárenstvo, hutníctvo, metalurgia, stavebníctvo.

Branže:
28 - HOTOVÉ KOVOVÉ VÝROBKY, OKREM STROJOV A ZARIADENÍ

Späť