ELTECO TECHNOLOGY s. r. o.

Výroba: záložné zdroje, nabíjačky, rozvádzače, motorgenerátory, kogeneračné jednotky, riadiace systémy. Nákup a predaj záložných zdrojov, motorgenerátorov; obchodná, konzultačno-poradenská a sprostredkovateľská činnosť v elektrotechnike, výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny.

Branže:
31 - ELEKTRICKÉ STROJE A PRÍSTROJE, I. N.

Späť