DI MECHANIK s.r.o.

Strojárska výroba - technologické celky pre drevospracujúci priemysel, drevoobrábacie stroje a vzduchotechnika, oceľové konštrukcie, drevonástroje a príslušenstvo strojov , upínacie závesy rámových píl, služby: projekčná a inžinierska činnosť, prenájom priestorov, cestná doprava, transportné a manipulačné zariadenia /dopravníky/, sekačky drevného odpadu, skracovacie a kapovacie píly, vzduchotechnické zariadenia /odlučovače, podávače/, zásobníky sypkých hmôt, zdvižné plošiny, oceľové konštrukcie a plošiny.

Branže:
28 - HOTOVÉ KOVOVÉ VÝROBKY, OKREM STROJOV A ZARIADENÍ

Späť