DEZA, a.s.

DEZA, a. s. - zpracovatel surového dehtu a benzolu.

DEZA, a. s. je výrobcem základních organických látek určených pro další chemické využití. S roční zpracovatelskou kapacitou 450 000 tun černouhelného dehtu a 160 000 tun surového benzolu patří mezi významné podniky v oboru na světě.

Branže:
93 - OSTATNÉ SLUŽBY

Späť