CZ TESTING INSTITUTE, s.r.o.

Jsme akreditovaná zkušební laboratoř. Zaměřujeme se na zkoušky požární bezpečnosti, statické pevnosti a spolehlivosti. Nabízíme též poradenskou a konzultační činnost v oblasti zkoušení, zpracování odborných stanovisek, interpretaci výsledků a školení.

Branže:
73 - VÝSKUM A VÝVOJ A SLUŽBY S TÝM SPOJENÉ

Späť