CONE – STAVITELSTVÍ, a. s.

Hlavní aktivita společnosti byla zaměřena na výrobní činnost, a to především v oblasti telekomunikací a ve stavebnictví. Nosný výrobní program společnosti se promítl i do nového názvu CONE-TELEKOMUNIKACE, a.s.

Branže:
64 - SLUŽBY PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ

Späť