Cobbler s.r.o.

Cobbler s.r.o. Zašová - stavební a obchodní společnost, založená v roce 1992, zaujímá významné místo mezi stavebními společnostni zlínského regionu, společnost je držitelem platného certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

Specializuje na tyto předměty činnosti: výstavba průmyslových a zemědělských staveb, výstavba inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, kabelové sítě), příprava území pro výstavbu (výkopové a rekultivační práce, demoliční práce), výstavba místních komunikací pro vozidla a pěší, výstavba sportovišť, úpravy a opravy vodních toků, meliorace. Od roku 2000 byla činnost rozšířena o výrobu dřevěných lepených profilů, určených pro výrobu oken a dveří.

Späť