Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) je zaměstnavatelské a profesní sdružení podnikatelů v obuvnické a kožedělné výrobě a obchodu s místem působení v České republice (ČR). Členem sdružení se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má s ČOKA stejný předmět činnosti nebo společné zájmy. ČOKA sdružuje v současné době cca 60 firem, fyzických osob a dalších institucí, zabývajících se jak výrobou, tak i prodejem obuvi a obuvnických materiálů a komponentů, ale i vědecko-výzkumnou, zkušební a testovací činností, výukou a vzděláváním.

ČOKA koordinuje činnost svých členů při prezentačních veletrzích obuvi a kožené galanterie - veletrh KABO, který je v realizaci a.s. Veletrhy Brno nejvýznamnějším profesním veletrhem v ČR. ČOKA vystupuje jako gestor veletrhu, podílí se na přípravě odborného doprovodného programu, přednášek a dalších doprovodných akcích. Organizuje také soutěž O cenu Nadace Jana Pivečky, která je určena především studentům a mladým designérům.

ČOKA navázala kontakty a spolupracuje s obdobnými sdruženími v evropských zemích, např. Rakousku, Německu, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Itálii apod. ČOKA je členem Evropské konfederace maloobchodníků s obuví (CEDDEC), Mezinárodního svazu obuvnických techniků (UITIC) a Evropské konfederace obuvnického průmyslu (CEC) se sídlem v Bruselu.

Branže:
19 - KOŽA, BRAŠNÁRSKE A SEDLÁRSKE VÝROBKY

Späť